Školka na Staré Osadě

Platba stravného

1) převodem na účet MŠ

Č. účtu – 43-3501250247/0100

2) hotově na pokladně ŠJ

3) Poštovní  poukázkou  typu „ A „ na účet MŠ

účel platby:             obědy
Částka (záloha):    1000 Kč (1100 Kč)
Číslo účtu:               43-3501250247/0100
Variabilní symbol:    číslo dítěte
Odesílatel:               jméno dítěte

VÝŠE ÚHRADY:
1000 Kč (děti od 3-6 let)
1100 Kč (děti s odkladem školní docházky)

Pokladní hodiny:
Středa 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.30 hod.

RODIČE UHRADÍ STRAVNÉ DO 20. dne předešlého měsíce (např. platba na měsíc září musí být uhrazena do 20. srpna, atd.).
NEUHRAZENÉ (NEBO POZDNÍ) PLATBY MOHOU BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z MŠ!

VÝŠE STRAVNÉHOděti 3-6 letděti 7 let
svač. ráno11,-12,-
oběd25,-27,-
svač. odpoledne10,-11,-
celý den46,-50,-

Děti, které dovrší v době od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025 7 let, platí vyšší částku za stravné.

Platnost od 1. 9. 2024.

Zpět na úvod stránky