Školka na Staré Osadě

ŽLUŤÁSCI - Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - školní rok 2019/2020

Rodiče dětí ze třídy C byli seznámeni s informacemi:

 • představení učitelek ve třídě
 • nahlášení jakékoliv změny v evidenčních listech (telefony, změna bydliště apod.)
 • upozornění rodičů na nutnost číst upoutávky, informace na nástěnce, na dveřích třídy a na hlavních vstupních dveřích (aktuální informace o akcích ve třídě/mimo MŠ - odjezdy z MŠ)
 • jestliže má dítě alergii - informování a nahlášení p. učitelce na třídě + vyřízení potvrzení od lékaře
 • seznámení všech rodičů se školním řádem, se změnami u předškolních dětí – povinné předškolní vzdělávání, omluvné listy, do 3 dnů oznámit ve školce důvod nepřítomnosti
 • připomenutí, že i nadále platí hygienické opatření, děti po příchodu do třídy si jsou ihned umývat ruce
 • upozornění na ohleduplné chování - kontrolovat výskyt vší, nevodit děti do MŠ nemocné (p. učitelky nesmí podávat dětem léky)
 • informování o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 a omezení provozu během podzimních prázdnin
 • upozornění na zapisování dětí, které půjdou domů po obědě - v šatně do sešitu rodiče zapisují pouze značku dítěte (ne jméno)
 • upozornění rodičů na průběžné uklízení skříňky dětí - dbát na správné rozmístění oblečení + doplňovat náhradní oblečení (všechno oblečení a obuv musí být podepsané!), náhradní věci na oblečení dát do igelitových sáčků ... ve skříňce nesmí být jídlo ani pití, spolupráce rodičů s učitelkou při samostatnosti dítěte - oblékání, stolování (kultura stolování – dbát na správné držení lžíce a příboru)
 • oslavy narozenin dětí ve třídě - pohoštění formou dortů (zakoupených v cukrárně), zdravých dezertů, slaných krekrů apod.
 • informování rodičů o zapisování do kroužků (externí firma)
 • poděkování za materiální pomoc v loňském školním roce i na začátku letošního školního roku + prosba o jakoukoliv materiální pomoc do třídy i nadále – papíry, kreslící a psací potřeby, zachovalé hračky, knihy a časopisy, zbytkový materiál pro výtvarné a pracovní činnosti (vlna, tapeta, látky, knoflíky apod.)
 • Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti - příprava pro nástup do 1. třídy ZŠ – v případě zájmu nahlásit dítě p. uč. ve třídě (říjen - listopad 2019)
 • informování o možnosti využití logopedické péče v MŠ
 • seznámení s konáním školy v přírodě - na jaře 2020
 • zájem maminek o uspořádání společného odpoledne v MŠ "Zdravé a chutné pečení" i v letošním školním roce - výměna receptů a ochutnávka přinesených dobrot - domluveno na listopad 2019
 • i v letošním školním roce domluva na přetrvávající spolupráci s rodiči formou zadávání "víkendových domácích úkolů" pro předškoláky
 • seznámení rodičů s environmentálním projektem "Včelka Mája"
 • v případě potřeby možnost individuálních konzultací s učitelkami na třídě
 • poděkování rodičům za přinesení hygienických a výtvarných potřeb pro děti do třídy během září 2019
 • odsouhlasení finančního daru od rodičů na zakoupení vánočních dárků pro děti
 • upozornění na možnost průběžně sledovat webové stránky MŠ www.msnaosade.cz
 • dohodnutí s rodiči, že v případě dotazů se mohou vždy obracet na p. učitelky ve třídě
 • poděkování za spolupráci a vyplnění dotazníků v loňském školním roce 2018/2019

Zpět na úvod stránky