Školka na Staré Osadě

VČELIČKY - Třídní schůzky

Třídní schůzky třídy B – Včeliček na školní rok 2023/24

 • Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30, v naší třídě Včeličky od 7:00 do 16:00 (v případě dřívějšího příchodu budou děti od 6:30 do 7:00 ve "scházecí" třídě C a při pozdějším odchodu domů po 16:00 hod. budou děti opět v této třídě, popřípadě na zahradě
 • Příchody do MŠ do 8:20  
 • Předškoláci – povinná docházka od 8 do 12 hodin. Nepřítomnost dítěte nahlásit nejpozději do tří dnů telefonicky a po návratu písemně do OMLUVNÉHO LISTU (formulář u pí učitelky).
 • Hlavní dveře otevírejte pomocí čipu a nevpouštějte do budovy cizí osoby
 • Děti předávejte paní učitelce zazvoněním na zvonek třídy!
 • Prosíme nahlásit jakékoli změny v evidenčních listech (adresa, telefonní číslo, zmocnění, zdravotní stav dítěte, alergie – nahlásit a přinést potvrzení). 
 • Předávání dětí – pouze zákonnému zástupci, pověřením mohou rodiče zmocnit další osoby – formulář u tř. učitelky)
 • Rodiče byli seznámeni s pravidly naší třídy (viz. pravidla v šatně dětí).
 • Podrobnější seznámení se školním řádem (rodiče podepsali první den při nástupu dítěte do MŠ)
 • Platby: Školné 650,-

                Děti jeden rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky školné
                NEPLATÍ
               Stravné 900,- (1000,- platí děti s odkladem školní docházky)
               Osadníček 1000,- na kulturní akce a výukové programy

 • Třídní fond – 300,- (částku můžete libovolně navýšit) prosíme rodiče o uhrazení paní učitelce na třídě, a to do 6. 10. 2023. Z vybrané částky dětem k Vánocům pod stromeček zakoupíme didaktické hry, hračky, knihy a další potřebné pomůcky.
 • Cvičení dovedností doma – prevence Odkladu školní docházky (mš pouze doplňuje rodinnou výchovu). V případě různých nejasností, nedorozumění, pochybností či výhrad, se na nás neváhejte obrátit
 • Nácvik samostatnosti a sebeobslužných činností – rodiče nepomáhejte dětem zbytečně!
 • Screening narušené komunikační schopnosti – spolupráce s Mgr. Němčanskou (paní logopedka v naší mš). Na případné nedostatky v oblasti řeči budou rodiče průběžně upozorněni.
 • Děti se známkami nemoci nevodit do mš (nepodáváme léky), právo učitelek na vrácení nemocného dítěte při příchodu do MŠ!!
 • Uložení věcí ve skříňkách: Vyvěšeno na dveřích. Všechny věci budou podepsané! Děti budou mít dostatek náhradního oblečení. Dávejte dětem oblečení a boty, které mohou ušpinit a nezapomínejte na to, že děti mají jedno oblečení ve třídě a druhé na ven!!!
  Nedávejte dětem do skříněk jídlo ani pití. Děti mají všeho dostatek a kdykoliv si mohou přidat. Pitný režim je v MŠ po celý den.
 • Oslavy narozenin – pro děti balené bonbony, sladkosti, zákusky, dorty, ovoce,…
 • Prosíme rodiče, pečlivě čtěte nástěnky, aktuální informace naleznete na dveřích do třídy.
 • Do sešitu v přední části šatny zapisujte odchod dětí (uveďte značku dítěte) po obědě, v případě nepřítomnosti dítěte v dalších dnech odhlásit do 12. hod. – Prosíme – nepodepisovat, nečmárat do sešitu!!!!
 • Z hygienických a bezpečnostních důvodů prosíme rodiče, aby nejezdili s kočárky do šatny, ale ponechávaly je na chodbě před šatnou.
 • Každý čtvrtek je knížkový den - děti si mohou přinést vlastní knihu z domu.
 • Prosíme, věnujte svým dětem čas, sledujte jaké pořady, videa vaše dítě sleduje, a pokud už hraje, tak jaké videohry hraje – násilí.
 • Do konce září si nové děti mohou nosit svoji hračku do třídy.  Po skončení adaptace se hračky do školky nosit nebudou.
 • Rodiče byli seznámení s uzavřením MŠ během státních svátků, vánočních prázdnin a s omezením provozu během podzimních a jarních prázdnin. Vše je na stránkách naší mš.
 • Prosíme, kdo má možnost o materiální dar vyřazené hry v zachovalém stavu, výtvarný materiál, z jedné strany potištěné papíry, pastelky, knihy…Vše uvítáme a předem děkujeme.

Po seznámení a důkladném přečtení vás prosíme o podpis do seznamu (Třídní schůzky 12. 9. 2023), který bude u paní učitelky na třídě - platí pro rodiče, kteří se nemohli zúčastnit třídních schůzek.

Mnohokrát děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Zpět na úvod stránky